İkamet İzni Başvuru İşlemleri

İkamet İzni Başvuru İşlemleri Düzenli Göç Çalışma Grubu Başkanlığı Tarafından Yürütülmektedir.

            Ülkemize yasal yollarla ve geçerli pasaportla gelen; vize süresi, vize muafiyet süresi veya 90 (doksan) günden fazla Türkiye’de kalacak yabancıların ikamet izni almaları gerekmektedir. Bu kapsamda ikamet izni işlemleri 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Valilikler bünyesindeki İl Göç İdaresi Müdürlüklerince yürütülmektedir.

           İkamet izni işlemleri Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Düzenli Göç Çalışma Grup Başkanlığı' nın görev alanı kapsamına girmektedir. İkamet izin türleri 6458 sayılı kanunda da belirtildiği üzere; Kısa Dönem İkamet İzni, Aile İkamet İzni, Öğrenci İkamet İzni, İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni, İnsani İkamet İzni, Uzun Dönem İkamet İzni türlerinden oluşmaktadır.

           İkamet izni başvurusunda bulunmak isteyen yabancılar www.e-ikamet.goc.gov.tr adresinden(Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça dil seçenekleri mevcuttur) online başvurusunu yapıp, istediği gün ve saate randevusunu alarak işlemlerini güvenli, hızlı ve etkin bir şekilde tamamlayabilmektedirler. Ayrıca www.youtube.com.tr adresinde (ikamet izni ilk başvurusu, ikamet izni uzatma başvurusu vs. aratılarak.) ikamet izni ilk, uzatma ya da geçiş başvurusunun nasıl yapılacağına dair kılavuz videolarda bulunmaktadır. İkamet izni ilk başvuruları, uzatma işlemleri ve ikamet izni ile ilgili diğer işlemler (ikamet izni türleri arasında geçiş, ikamet izni alış amacında değişiklik vb.) İl Göç İdaresi Müdürlüğü’müzce insan odaklı bir yaklaşım çerçevesinde devam etmektedir.
Kayıt: 2.4.2017
Güncelleme:28.10.2017
Paylaş


WS05