İkamet İzni Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Hazırlanması Gereken Evraklar

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
 
 1. İkamet izni başvuru formu (www.goc.gov.tr  veya http://adana.goc.gov.tr adresinden e-ikamet sekmesinden bilgiler doldurularak kayıt yapıldıktan sonra alınan çıktı.)
 2. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, genişlik: 3,5 cm, yükseklik: 4,5 cm, önden, yüzü açık, arka fon beyaz, biyometrik olmalı)
 3. Pasaport fotokopisi ve aslı(Resimli sayfa ile Türkiye' ye son girişini gösterir sayfaların fotokopisi çekilir)
 • İkamet izni uzatma başvurularında e-ikamet başvuru formunda randevu tarihi yok ise pasaport fotokopisi Türkçe tercümeli ve Noter onaylı olacak.
 
 1. Sağlık sigortası yapılacak
 • Yurt dışında yapılan özel sağlık sigortaları, ancak sigorta şirketlerinin yurt içindeki şubeleri (acenteleri) tarafından akdedilmesi kaydıyla geçerlidir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında olanların durumlarını il sosyal güvenlik birimlerinden teyit ettirmeleri ve e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü bu belgeyi başvuru belgelerine eklemeleri gerekmektedir. 
 • Özel sağlık sigortalarında “İşbu poliçe 10/05/2016 tarih ve 16 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır.
 • Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin eimzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece poliçenizin onaylı örneğini koyunuz.
 1. Adres kaydını gösterir belge. (Aşağıdakilerden herhangi biri yapıtırılabilir)
 • Noter onaylı kira kontratı
 • Türkiye de bir adreste oturan vatandaşın Yabancı adına noterden taahhütte bulunması
 • Nüfus Müdürlüğünden adres kaydı (İkamet izni uzatma işlemlerinde istenir)
 
 1. Eski ikamet izni fotokopisi (İkamet izni uzatma başvurularında istenir)
 
 
Not: İLK BAŞVURUDA MÜRACAAT SIRASINDA EVRAKLAR TESLİM EDİLİRKEN YABANCI ŞAHSIN BULUNMASI ZORUNLUDUR. İKAMET İZNİ UZATMA İŞLEMLERİNDE SİSTEM RANDEVU VERMEZ İSE İNTERNET BAŞVURUSU YAPTIKTAN SONRA 5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE EVRAKLARI İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK ADANA İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE (Atakent Mahallesi Selahattin Çolak Bulvarı No: 88 Yüreğir/ADANA adresine) GÖNDERİLMELİDİR.
 
KISA DÖNEM İKAMET İZNİ ORTAK AÇIKLAMALAR
        Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, sözleşmenizin noter onaylı örneğini de başvuru belgelerinize ekleyiniz. Otel, hotel gibi yerlerde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeleri de başvurunuza ekleyiniz. Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belgeyi de başvurunuza eklemeniz gerekmektedir. 3. kişinin (akraba dışında) yanında kalınacak olması halinde yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü) aranır. Çalıştırma amaçlı misafir etme, ev ve bakım hizmetleri, izinsiz çalışma kapsamında değerlendirilmekte olup bu durumlarda yabancıya ve işverene idari para cezası uygulanmakta ve seyahat ile diğer masrafları işverene ait olmak üzere yabancı hakkında sınır dışı etme işlemlerine başlanmaktadır. Çocuklar için, pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında onaylı muvafakat beyanı istenir. Boşanma halinde çocuğun onaylı velayet belgesi istenir. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir. Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname aranır. Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (bilgileri içeren sayfaların, genelde ilk 3 sayfa) onaylı fotokopisi istenir. Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir) alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir. Geçiş başvurularında önceki ikamet izni belgesinin aslı ibraz edilir ve fotokopisi başvuru belgelerine eklenir.
 
AİLE İKAMET İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
 
 1. İkamet izni başvuru formu (www.goc.gov.tr  veya www.adana.goc.gov.tr adresinden e-ikamet sekmesinden bilgiler doldurularak kayıt yapıldıktan sonra alınan çıktı.)
 2. Evli olduklarını gösterir belge (Evlilik cüzdanının ilk 3 ön yüz fotokopisi)
 3. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, genişlik: 3,5 cm, yükseklik: 4,5 cm, önden, yüzü açık, arka fon beyaz, biyometrik olmalı)
 4. Pasaport fotokopisi ve aslı(Resimli sayfa ile Türkiye' ye son girişini gösterir sayfaların fotokopisi çekilir)
 • İkamet izni uzatma başvurularında e-ikamet başvuru formunda randevu tarihi yok ise pasaport fotokopisi Türkçe tercümeli ve Noter onaylı olacak.
 
 1. Sağlık sigortası yapılacak ve Sigorta süresi, talep edilen ikamet izni süresini kapsamalıdır.
 • Yurt dışında yapılan özel sağlık sigortaları, ancak sigorta şirketlerinin yurt içindeki şubeleri (acenteleri) tarafından akdedilmesi kaydıyla geçerlidir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında olanların durumlarını il sosyal güvenlik birimlerinden teyit ettirmeleri ve e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü bu belgeyi başvuru belgelerine eklemeleri gerekmektedir.
 • Aile ikamet izni başvurularında destekleyicinin tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortasına sahip olması gerekmektedir.
 • Özel sağlık sigortalarında “İşbu poliçe 10/05/2016 tarih ve 16 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır.
 • Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin eimzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece poliçenizin onaylı örneğini koyunuz.
 1. Adres kaydını gösterir belge. (Aşağıdakilerden herhangi biri yapıtırılabilir)
 • Türk vatandaşı ile evli olanlar Nüfus müdürlüğünde adres ve eş bilgisini gösteren belge istenir.
 • Nüfus Müdürlüğünden adres kaydı (İkamet izni uzatma işlemlerinde istenir)
 
 1. Eski ikamet izni fotokopisi (İkamet izni uzatma başvurularında istenir) 
Aile İkameti Alacaklar İçin Destekleyicisinden (Eşi, Annesi veya Babası) İstenen Belgeler
 1. Türk vatandaşı adına adli sicil kaydı
 2. T.C. Vatandaşı eşin nüfus cüzdanı ve fotokopisi (İkamet izni uzatma başvurularında e-ikamet başvuru formunda randevu tarihi yok ise  Nüfus cüzdanının fotokopisi Noter onaylı olacak)
 3. Geçimini sağladığına dair belge (İmzalı ve Kaşeli Maaş bordrosu veya banka hesap dökümü) 
 • ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan aylık geliri olmakla birlikte toplam geliri asgari ücretten az olmamalıdır.(Asgari ücret 900 TL olarak kabul edilirse; destekleyici, eş ve bir çocuktan oluşan üç kişilik bir aile için destekleyicinin, 300+300+300=900 TL gelire, destekleyici ve eşten oluşan iki kişilik aile için 300+300=600 TL asgari ücretten az olacağı için destekleyicinin yine en az 900 TL gelire sahip olduğunu belgeleyebilmesi gerekmektedir.) Destekleyicinin sürekli gelirinin ikamet izni başvurusu için yeterli olmadığı hallerde, diğer gelirleriyle gelir beyanı tamamlanabilir. 
 1. Türk vatandaşının Nüfus Müdürlüğünden Nüfus Kayıt Örneği (Adres ve eş bilgisini göstermelidir)
 2. Türk Vatandaşının SGK dan Provizyonlu sigorta belgesi.
 
Not: İLK BAŞVURUDA MÜRACAAT SIRASINDA EVRAKLAR TESLİM EDİLİRKEN YABANCI ŞAHSIN BULUNMASI ZORUNLUDUR. İKAMET İZNİ UZATMA İŞLEMLERİNDE SİSTEM RANDEVU VERMEZ İSE İNTERNET BAŞVURUSU YAPTIKTAN SONRA 5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE EVRAKLARI İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK ADANA İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE (Atakent Mahallesi Selahattin Çolak Bulvarı No: 88 Yüreğir/ADANA adresine) GÖNDERİLMELİDİR.
 
AİLE İKAMET İZNİ ORTAK AÇIKLAMALAR
        Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, sözleşmenizin noter onaylı örneğini de başvuru belgelerinize ekleyiniz. Otel, hotel gibi yerlerde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeleri de başvurunuza ekleyiniz. Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belgeyi de başvurunuza eklemeniz gerekmektedir. 3. kişinin (akraba dışında) yanında kalınacak olması halinde yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü) aranır. Çalıştırma amaçlı misafir etme, ev ve bakım hizmetleri, izinsiz çalışma kapsamında değerlendirilmekte olup bu durumlarda yabancıya ve işverene idari para cezası uygulanmakta ve seyahat ile diğer masrafları işverene ait olmak üzere yabancı hakkında sınır dışı etme işlemlerine başlanmaktadır. Çocuklar için, pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında onaylı muvafakat beyanı istenir. Boşanma halindeçocuğun onaylı velayet belgesi istenir. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir. Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname aranır. 
          Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (bilgileri içeren sayfaların, genelde ilk 3 sayfa) onaylı fotokopisi istenir. Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir) alınmışsa imzalı ve kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir. Geçiş başvurularında önceki ikamet izni belgesinin aslı ibraz edilir ve fotokopisi başvuru belgelerine eklenir.
 
 
Kayıt: 7.9.2016
Güncelleme:2.11.2017
Paylaş


WS05